คนเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้
ต้องระลึกเสมอถึงคุณธรรม 3 ข้อ คือ
ความจริง ความงาม และความดี

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ข่าวสารและกิจกรรม

โปรแกรมทัวร์ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” จังหวัดชัยนาท เสาร์ที่ ๒๒-อาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖   วันแรก เสาร์ที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๖ ๐๘.๐๐               ล้อหมุน จากกรุงเทพ ๑๑.๐๐      ...

สินค้าแนะนำ

น้ำส้มควันไม้ ควันที่เกิดจากการเผาถ่านในช่วงที่ไม้กำลังเปลี่ยนเป็นถ่านเมื่อทำให้เย็นลงจนควบแน่นแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ...